سرهنگ حسین زاده رییس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی:

درکلیه محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش برف و باران همراه با کولاک شدید برف و محدودیت دید هستیم و تردد در محورهای ارومیه به رژان، ارومیه به اشنویه، مهاباد به سردشت، مهاباد به #بوکان، شاهیندژ به تکاب به علت کولاک شدید و محدودیت دید بسیار به کندی و فقط با زنجیر چرخ میسر است.

سرهنگ حسین زاده رییس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی:

 ❌درکلیه محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش برف و باران همراه با کولاک شدید برف و محدودیت دید هستیم و تردد در محورهای ارومیه به رژان، ارومیه به اشنویه، مهاباد به سردشت، مهاباد به #بوکان، شاهیندژ به تکاب به علت کولاک شدید و محدودیت دید بسیار به کندی و فقط با زنجیر چرخ میسر است، لذا توصیه می کنیم که رانندگان عزیز:

▪️ از هرگونه تردد و سفر بین شهری به جد خودداری بکنند.
▪️در صورت ضرورت سفر حتما تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
▪️همواره با سرعت مطمئنه حرکت بکنند و از هرگونه عجله و شتاب پرهیز کنند.

@Farmandaribukan