آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سیمینه

🗓 سه‌شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۳/۱۸)

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سیمینه

#انتخابات_۱۴۰۰
#شوراهای_اسلامی_شهر
#سیمینه

@Farmandaribukan1