سوگند نمایندگان

سوگند نمایندگان
نمایندگان مجلس یازدهم، مراسم سوگند را به جا آوردند

🔸 نمایندگان مجلس یازدهم، مراسم سوگند را به جا آوردند

▫️مراسم قرائت سوگندنامه از سوی نمایندگان جدید پارلمان برگزار شد و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند. 

▫️نمایندگان اقلیت دور یازدهم مجلس نیز با کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جا می آورند.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»