تخریب کامل یک فقره دیوارکشی و تصرف اراضی ملی جنب دانشگاه جامع علمی کاربردی

پیرو پیگیری آزادسازی اراضی ملی تصرف شده صورت گرفت؛

تخریب کامل یک فقره دیوارکشی و تصرف اراضی ملی جنب دانشگاه جامع علمی کاربردی

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان؛ پیرو بازدید «امین‌زاده» فرماندار بوکان و اعضای شورای تامین در روزهای گذشته از ساخت و سازهای غیرمجاز و اراضی ملی تصرف شده و تاکید فرماندار بوکان بر رفع تصرفات، آزادسازی، شناسایی سود جویان و اقدام قضایی، در اولین اقدام یک فقره دیوارکشی و تصرف اراضی ملی جنب دانشگاه جامع علمی کاربردی بصورت کامل تخریب گردید.

لازم به ذکر است در ادامه نیز سایر تصرفات ملی آزادسازی و کنترل ساخت و ساز غیرمجاز بصورت ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

🗓 شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۵/۳۰)

#گزارش_تصویری
#بازدید
#ساخت_و_ساز_غیرمجاز

@Farmandaribukan1 | فرمانداری بوکان