برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری

برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری
روز دوشنبه ۷ مرداد ماه ۹۸، جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری با ریاست رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، نماینده فرمانداری، مدیر شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان شهرداری و مسئولین مربوطه برگزار شد.

برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری

روز دوشنبه ۷ مرداد ماه ۹۸، جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری با ریاست رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، نماینده فرمانداری، مدیر شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان شهرداری و مسئولین مربوطه برگزار شد. در این جلسه ۳ پیشنهاد بررسی و مصوب گردید: ۱_ احداث مجتمع های ژینگه پاریز در ۴ طرف شهر با عنایت به لزوم مد نظر قرار دادن امکان دسترسی آسان شهروندان و رعایت موازین ترافیکی شهر. ۲_برگزاری نشست با مشاغل صنف عمده فروشان با هدف توجیه و جلب رضایت آنان جهت انتقال و ساماندهی به خارج از شهر ۳_کارشناسی مجدد و اولویت بندی مشاغل جوشکاری، نمایشگاه های اتومبیل و موتورسیکلت، عمده فروشان و نیز پارکینگ خودروهای سنگین جهت ساماندهی آنان.