بازدید

«بازدید از ایستگاه پمپاژ شهرک گلستان و خط انتقال مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی نعل‌شکن»

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان با حضور حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری، «حبیب‌زاده» نماینده مردم فهیم بوکان در مجلس شورای اسلامی، «رضوی» مدیرعامل و «شمچی رضائیه» قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی، «خدایاری» رییس آب و فاضلاب شهرستان بوکان از بازدید از ایستگاه پمپاژ شهرک گلستان و خط انتقال مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی نعل‌شکن در روز دوشنبه، مورخ ۰۹ تیرماه ۱۳۹۹ بازدید بعمل آمد.

🔹 شایان ذکر است پیرو تصمیمات جلسه روز دوشنبه (۹۹/۰۴/۰۹) با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی درخصوص مسائل و مشکلات شهرستان مقرر گردید بهره برداری و افتتاح مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی نعل شکن در در راستای حل مشکل آب شرب مناطق پایین دست ظرف مدت یک ماه صورت گیرد. همچنین در اجرای ماده ۴۶ قانون پیمان و با دستور مدیرعامل نسبت به خلع ید پیمانکار ایستگاه پمپاژ شهرک گلستام اقدام و ظرف ۲۰ روز اداره آب و فاضلاب شهرستان نسبت به خرید مصالح مورد نیاز و تعیین پیمانکار بصورت دستمزدی اقدام و فعالسازی پروژه را ظرف مدت ۶۰ روز انجام نماید.

 

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

 

https://instagram.com/farmandaribukan

 

🌐 www.bookan-ag.ir