بازدید

🗓 پنج‌شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۴/۲۴)

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بوکان به همراه روسای ادارات جهاد کشاورزی و دامپزشکی از کشتارگاه هانامرغ بوکان

@Farmandaribukan1