🔵 افزایش ۱۴۰ میلیمتر بارندگی امسال در مقایسه با سال زراعی قبل

🔵 افزایش ۱۴۰ میلیمتر بارندگی امسال در مقایسه با سال زراعی قبل
🔵 افزایش ۱۴۰ میلیمتر بارندگی امسال در مقایسه با سال زراعی قبل 🔶 فرماندار شهرستان بوکان در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری با اشاره به بارش باران در شب گذشته اظهار داشت: میزان بارش از شب گذشته تا کنون حدود ۹ میلیمتر بوده که از اول سال زراعی تا کنون ۲۶۰ میلیمتر بارندگی در شهرستان بوکان روی داده و در مقایسه با سال زراعی قبل در همین بازده زمانی ۱۲۱ میلیمتر بوده و حدود ۱۴۰ میلیمتر افزایش بارندگی داشته ایم.

🔵 افزایش ۱۴۰ میلیمتر بارندگی امسال در مقایسه با سال زراعی قبل 🔶 فرماندار شهرستان بوکان در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری با اشاره به بارش باران در شب گذشته اظهار داشت: میزان بارش از شب گذشته تا کنون حدود ۹ میلیمتر بوده که از اول سال زراعی تا کنون ۲۶۰ میلیمتر بارندگی در شهرستان بوکان روی داده و در مقایسه با سال زراعی قبل در همین بازده زمانی ۱۲۱ میلیمتر بوده و حدود ۱۴۰ میلیمتر افزایش بارندگی داشته ایم. 🔶 خسروی افزود: امسال با توجه به مقایسه آمارهای بلند مدت ۱۵ ساله شاهد افزایش حدود ۱۰۰ میلیمتر بارندگی در سطح شهرستان بوده ایم. 🔶 وی گفت: با توجه به میزان بارش های زیاد در حوضه بالادست رودخانه سیمینه رود احتمال سیلاب وجود داشته لذا ساکنین محترم روستاهای حاشیه رودخانه به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه از تردد و توقف در حاشیه، حریم و بستر خوداری نمایند.