🔵 بازدید و بررسی مسائل و مشکلات میادین میوه و تره بار شهرستان بوکان

🔵 بازدید و بررسی مسائل و مشکلات میادین میوه و تره بار شهرستان بوکان
🔵 بازدید و بررسی مسائل و مشکلات میادین میوه و تره بار شهرستان بوکان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، مدیران ستادی وزارت کشور، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان و نمایندگان میادین میوه و تره بار / روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه ۹۸

🔵 بازدید و بررسی مسائل و مشکلات میادین میوه و تره بار شهرستان بوکان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، مدیران ستادی وزارت کشور، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان و نمایندگان میادین میوه و تره بار / روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه ۹۸ ✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan