وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:

تصویب ۹۰۹ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی

تصویب ۹۰۹ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان آذربایجان غربی: ۹۰۹ میلیارد تسهیلات برای رونق و توسعه کشاورزی آذربایجان غربی به صورت سرمایه در گردش و طرح‌های اولویت‌دار تصویب شد.

🔻وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:

🔹تصویب ۹۰۹ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی

🔹وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان آذربایجان غربی: ۹۰۹ میلیارد تسهیلات برای رونق و توسعه کشاورزی آذربایجان غربی به صورت سرمایه در گردش و طرح‌های اولویت‌دار تصویب شد.

🔹با رفع موانع صادراتی در ماه های آتی شاهد رونق صادرات سیب خواهیم بود.

🔹توسعه پرورش آرتیمیا ضمن ارزآوری می تواند اشتغال خوبی در منطقه ایجاد کند.


@Farmandaribukan1