پیشگیری از ابتلا به کرونا برای کارمندان

پیشگیری از ابتلا به کرونا برای کارمندان
حضور در محیط‌های عمومی ریسک ابتلا به کرونا ویروس را افزایش می‌دهد، بنابراین رعایت نکات بهداشتی در این اماکن ضرورت جدی دارد.

 

🔸حضور در محیط‌های عمومی ریسک ابتلا به کرونا ویروس را افزایش می‌دهد، بنابراین رعایت نکات بهداشتی در این اماکن ضرورت جدی دارد. از جمله افرادی که در طول روز ساعات زیادی را بیرون از خانه و در ادارات سپری می‌کنند، کارمندان ادارات هستند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»