سیزده‌بدر

سیزده‌بدر
امسال روز «سیزده‌بدر» برای حفظ سلامتی خود و خانواده‌هایمان در خانه می‌مانیم

🔸 امسال روز «سیزده‌بدر» برای حفظ سلامتی خود و خانواده‌هایمان در خانه می‌مانیم و بعد از پیروزی بر بیماری کرونا جشن سلامتی را در طبیعت برپا می‌کنیم.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»