بازدید از روستای قاجر

بازدید  از روستای قاجر
بازدید «خضری» بخشدار مرکزی بوکان به همراه اعضای شورای بخش مرکزی از روستای قاجر

🗓 سه‌شنبه؛ (۹۹/۱۱/۲۹)

بازدید «خضری» بخشدار مرکزی بوکان به همراه اعضای شورای بخش مرکزی از روستای قاجر

بررسی مسائل و مشکلات روستا و همچنین تصمیم‌گیری درخصوص تسطیح و آماده‌سازی میدان فوتبال روستای مذکور

@Farmandaribukan1