تبریک ۲۵ تیرماه، روز تامین اجتماعی توسط سرپرست فرمانداری به مجموعه کارکنان درمانگاه تامین اجتماعی

 «تبریک ۲۵ تیرماه، روز تامین اجتماعی توسط سرپرست فرمانداری به مجموعه کارکنان درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بوکان» (۹۹/۰۴/۲۵)

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، ، «خسروپور» سرپرست فرمانداری به همراه تعدادی از کارشناسان فرمانداری، ضمن حضور در درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بوکان، ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی را به رییس درمانگاه و پرسنل این مجموعه صمیمانه تبریک گفت و توفیق آنان را از درگاه خداوند قادر متعال خواستار شد.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»