جلسه هیات مدیره کانون بانوان

جلسه هیات مدیره کانون بانوان
برگزاری جلسه هیات مدیره کانون بانوان اسرا شهرستان بوکان با حضور «امین‌زاده» فرماندار بوکان و اعضای هیأت مدیره

🗓 چهارشنبه؛ (۱۴۰۰/۰۱/۱۸)

برگزاری جلسه هیات مدیره کانون بانوان اسرا شهرستان بوکان با حضور «امین‌زاده» فرماندار بوکان و اعضای هیأت مدیره

#کانون_بانوان

@Farmandaribukan1