برگزاری هفتاد و یکمین جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی

برگزاری هفتاد و یکمین جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، هفتاد و یکمین جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا با حضور مهندس «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان و فرمانداران سراسر استان بصورت ویدیوکنفرانس در روز یک‌شنبه، مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

برگزاری هفتاد و یکمین جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا به ریاست استاندار آذربایجان غربی

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، هفتاد و یکمین جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا با حضور مهندس «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان و فرمانداران سراسر استان بصورت ویدیوکنفرانس در روز یک‌شنبه، مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»