تعطیلی کارگاه‌های جمع‌آوری ضایعات

تعطیلی کارگاه‌های جمع‌آوری ضایعات
ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با توجه به عملیات تفکیک و جداسازی با دست و انتقال ضایعات آلوده از شهرهای مختلف (سقز، بانه، سردشت، مهاباد و ...) به کارگاه‌های عمده جمع‌آوری ضایعات شهرستان بوکان و به منظور حفظ جان کارگران مشغول در این کارگاه‌ها فعالیتشان را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام نمود و به اتاق اصناف جهت نظارت ابلاغ کرد.

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با توجه به عملیات تفکیک و جداسازی با دست و انتقال ضایعات آلوده از شهرهای مختلف (سقز، بانه، سردشت، مهاباد و ...) به کارگاه‌های عمده جمع‌آوری ضایعات شهرستان بوکان و به منظور حفظ جان کارگران مشغول در این کارگاه‌ها فعالیتشان را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام نمود و به اتاق اصناف جهت نظارت ابلاغ کرد.

🔸شایان ذکر است تعدادی از این کارگاه‌ها بصورت خودجوش درخواست تعطیلی خود را قبلا به فرمانداری ارسال کرده بودند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»