جمعه بازار پرندگان (۱۵ اسفندماه) تعطیل شد

جمعه بازار پرندگان (۱۵ اسفندماه) تعطیل شد
در راستای اجرا مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی، زیر نظر فرمانداری و با حضور نیروی انتظامی، نمایندگان شبکه دامپزشکی و شهرداری (سد معبر و آتش نشانی)، بازار هفتگی طیور بومی (جمعه بازار) بصورت کامل تعطیل شد.

🔴«جمعه بازار پرندگان (۱۵ اسفندماه) تعطیل شد»

🔸در راستای اجرا مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی، زیر نظر فرمانداری و با حضور نیروی انتظامی، نمایندگان شبکه دامپزشکی و شهرداری (سد معبر و آتش نشانی)، بازار هفتگی طیور بومی (جمعه بازار) بصورت کامل تعطیل شد.

🔸🔸🔸 شایان ذکر است شنبه بازار میدان دام (۱۶ اسفندماه) تعطیل می‌باشد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

🔸🔸🔸 از شهروندان محترم استدعا دارد در راستای حفظ سلامتی خود، خانواده و جامعه جدا از رفتن به این میادین و تجمع در هر مکانی جهت خرید و فروش طیور و دام خودداری نمایند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»