روز هلال احمر

روز هلال احمر
روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی باد

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی باد

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»