تراکنش‌های بانکی

تراکنش‌های بانکی
حداکثر تراکنش‌های بانکی از فردا به روال عادی باز می‌گردد

🔸 حداکثر تراکنش‌های بانکی از فردا به روال عادی باز می‌گردد

بانک مرکزی:
🔹حداکثر مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها سه میلیون تومان در شبانه‌روز است.

🔹حداکثر مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها یک میلیون تومان و حداکثر برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) نیز ۲۰۰ هزار تومان است.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»