پایان کرونا به نوع رفتار مردم بستگی دارد

پایان کرونا به نوع رفتار مردم بستگی دارد
▪️مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت و گو با ایرنا: 🔹نهادینه شدن فرهنگ استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده در محیط‌های کاری، تفریحی، خرید و غیره باعث می‌شود در فصل سرما کرونا را از پای درآوریم.

💢 پایان کرونا به نوع رفتار مردم بستگی دارد

▪️مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت و گو با ایرنا:
🔹نهادینه شدن فرهنگ استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده در محیط‌های کاری، تفریحی، خرید و غیره باعث می‌شود در فصل سرما کرونا را از پای درآوریم.

🔹پایان کرونا به نوع رفتار مردم بستگی دارد، از همه افراد جامعه می خواهیم که به توصیه های بهداشتی توجه خاصی کنند بویژه در مکان های پر رفت و آمد و شلوغ از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.