🔵 برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸

🔵 برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸
🔵 برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸ ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان اولین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری با ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، شهردار سیمینه و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸ ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان اولین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری با ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، شهردار سیمینه و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلسه شهرداری و ادارات جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی طرح های سرمایه گذاری خویش را ارائه نمودند تا توسط دستگاههای اجرایی مورد نقد و بررسی قرار گیرند. 🔶 شایان ذکر است از شاخص ترین این طرح ها می توان به پارک آبی شهرداری ،کارخانه بازیافت ،کمپینگ گردشگری ،پایانه مسافر بری بوکان ، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی دو واحد، توسعه گلخانه ای گیاهان دارویی و کارخانه بسته بندی حبوبات و تعدادی گاو داری صنعتی اشاره کرد که نقش شایانی در توسعه و ایجاد اشتغال در شهرستان خواهند داشت.