افتتاح مرکز نیکوکاری فردوس در روستای ناچیت


افتتاح مرکز نیکوکاری فردوس در روستای ناچیت با حضور امام جماعت روستای ناچیت و جمعی از روحانیون، بخشدار سیمینه، رؤسا و مدیران ادارات آموزش و پرورش،جهاد کشاورزی، کمیته امداد شهرستان بوکان و رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، رئیس و اعضای شورای بخش سیمینه و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش سیمینه، نماینده دهیاران ،اعضای شورای اسلامی و دهیار ناچیت و خیرین در محل سالن ورزشی مدرسه روستای ناچیت

@Farmandaribukan