به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاربدار؛

به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاربدار؛
بازدید «محمدی» بخشدار سیمینه به همراه رییس شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، رییس اداره ثبت احوال سیمینه و کارشناس بخشداری از کتابخانه مصباح الدیوان ادب شهر سیمینه

به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاربدار؛

بازدید «محمدی» بخشدار سیمینه به همراه رییس شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، رییس اداره ثبت احوال سیمینه و کارشناس بخشداری از کتابخانه مصباح الدیوان ادب شهر سیمینه

🗓 سه‌شنبه؛ ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹