🔵هشدار به کشاورزان وگردشگران در خصوص وقوع بارش های رگباری و طغیان رودخانه ها

🔵هشدار به کشاورزان وگردشگران در خصوص وقوع بارش های رگباری و طغیان رودخانه ها
🔵هشدار به کشاورزان وگردشگران در خصوص وقوع بارش های رگباری و طغیان رودخانه ها 🔶 با صدور اطلاعیه های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش همراه با وزش باد، و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف از بعد ظهر امروز یک شنبه تا سه‌شنبه 4تا 6فروردین ماه واحتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به کشاورزان ، عشایر و گردشگران و اهالی وساکنین محترم روستاههای همجوار رو دخانه سیمینه رود وزرینه رود ومسیل ها هشدار داد.

🔵هشدار به کشاورزان وگردشگران در خصوص وقوع بارش های رگباری و طغیان رودخانه ها 🔶 با صدور اطلاعیه های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش همراه با وزش باد، و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف از بعد ظهر امروز یک شنبه تا سه‌شنبه 4تا 6فروردین ماه واحتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به کشاورزان ، عشایر و گردشگران و اهالی وساکنین محترم روستاههای همجوار رو دخانه سیمینه رود وزرینه رود ومسیل ها هشدار داد. 🔶به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، بارشها از بعد ظهر امروز شروع و با احتمال آب‌گرفتگی معابر و مسیل ها وسیلاب وطغیان رودخانه ها همراه خواهد بود. 🔶در این راستا ضروری است در این روزها مردم ، کشاورزان ، عشایر ، دامداران و گردشگران با خودداری از تردد در بستر و حاشیه رودخانه ها آمادگی لازم جهت اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را داشته باشند.