نشست بانوان شاغل ادارات

نشست بانوان شاغل ادارات
نشست بانوان شاغل ادارات سطح شهرستان بوکان با فرمانده پلیس راهور شهرستان

🔸 نشست بانوان شاغل ادارات سطح شهرستان بوکان با فرمانده پلیس راهور در روز پنجشنبه، مورخ ۳ بهمن ماه ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان بوکان پیرامون اجرای طرح بانوان فرهنگیار ترافیک شهرستان. 

 

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»