سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد:

سهم ۵۱ درصدی دورهمی‌های خانوادگی در ابتلا به کرونا

سهم ۵۱ درصدی دورهمی‌های خانوادگی در ابتلا به کرونا
براساس تحقیقات انجام شده، سهم دورهمی‌های خانوادگی از ابتلا به ویروس کرونا نزدیک به ۵۱ درصد است.

🔻سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد:

🔹سهم ۵۱ درصدی دورهمی‌های خانوادگی در ابتلا به کرونا

🔹براساس تحقیقات انجام شده، سهم دورهمی‌های خانوادگی از ابتلا به ویروس کرونا نزدیک به ۵۱ درصد است.

🔹تحقیقات محیطی در چند دانشگاه علوم پزشکی از جمله شیراز و شهید بهشتی انجام شده است. تحقیقات مشابهی نیز در دنیا انجام شده که نشان می‌دهد سهم دورهمی‌های خانوادگی از ابتلا به ویروس کرونا، بیش از ۵۰ درصد و نزدیک به ۵۱ درصد است.

 🔹اگر به نمودار اپیدمیولوژی کووید ۱۹ در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که استان‌های جنوبی در تابستان پیک بلند کرونا را داشتند که به دلیل گرمای هوا و حضور در منازل و روشن شدن کولرها بود.

🔹سهم انتقال بیماری در فضاهای بسته بسیار زیاد است. این بیماری ارتباط بسیار زیادی با تهویه دارد و روز به روز اهمیت این موضوع بیشتر مشخص می‌شود. علت شیوع بالای این ویروس در حمل و نقل عمومی نیز به دلیل فضای بسته است.

🔹 تجمعاتی که در بسیاری از کشورها با حضور بیش از تعدادی از افراد ممنوع می‌شود نیز به همین دلیل بوده و در نتیجه این موضوع ثابت شده است.

@Farmandaribukan1