بازدید

بازدید
بازدید کارشناس عمران فرمانداری به همراه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوکان از اجرای طرح هادی و محل احداث میدان فوتبال روستای ساریقامیش بهی

بازدید کارشناس عمران فرمانداری به همراه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوکان از اجرای طرح هادی و محل احداث میدان فوتبال روستای ساریقامیش بهی

🗓 چهارشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹