الزامات بهداشتی

الزامات بهداشتی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

🦠 الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»