رنگ‌بندی رسمی شهرستان‌ها ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

رنگ‌بندی رسمی شهرستان‌ها ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
آخرین تغییرات در رنگبندی کرونایی مناطق مختلف کشور را ببینید.

📝 رنگ‌بندی رسمی شهرستان‌ها ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

🔴 ۳۰۱ شهرستان قرمز
🟠 ۹۵ شهرستان نارنجی
🟡 ۴۵ شهرستان زرد
🔵 هفت شهرستان آبی

آخرین تغییرات در رنگبندی کرونایی مناطق مختلف کشور را ببینید.

شهرستان‌هایی که با اوج‌گیری بیشتر بستری روبرو هستند با قرمز تیره‌تر مشخص شده‌اند.

#وضعیت_کرونایی

@Farmandaribukan1