دیدار و ملاقات عمومی

دیدار و ملاقات عمومی
🔸 دیدار و ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همشهریان عزیز در راستای رفع مشکلات آنان.

🔸 دیدار و ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همشهریان عزیز در راستای رفع مشکلات آنان.

🕙 روز سه شنبه، مورخ ۱۷ دیماه ۹۸

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»