برای تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت «فعلا» تا جمعه فرصت دارید

برای تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت «فعلا» تا جمعه فرصت دارید
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت: فرآیند انتخاب مدیریت مستقیم سهام عدالت برای مشمولان فعلا تا جمعه ادامه دارد و پس از آن اعلام خواهد شد این زمان تمدید می‌شود یا خیر.

🔸 برای تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت «فعلا» تا جمعه فرصت دارید سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت:

🔹فرآیند انتخاب مدیریت مستقیم سهام عدالت برای مشمولان فعلا تا جمعه ادامه دارد و پس از آن اعلام خواهد شد این زمان تمدید می‌شود یا خیر.

🔹بنابراین مشمولان فرصت دارند تا جمعه با مراجعه به درگاه اینترنتی www.samanese.ir روش مدیریت مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کنند.

🔹در غیر این صورت روش غیرمستقیم برای آن‌ها انتخاب خواهد شد.

 

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir