‍ 🔴 شورای سیاست گذاری و توسعه شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری بوکان تشکیل جلسه داد

‍ 🔴 شورای سیاست گذاری و توسعه شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری بوکان تشکیل جلسه داد
‍ 🔴 شورای سیاست گذاری و توسعه شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری بوکان تشکیل جلسه داد 🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در این جلسه که باحضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری، اعضای شورای تامین، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان وکارشناسان مرتبط تشکیل شد ،

‍ 🔴 شورای سیاست گذاری و توسعه شهرستان با ریاست سرپرست فرمانداری بوکان تشکیل جلسه داد 🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در این جلسه که باحضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری، اعضای شورای تامین، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان وکارشناسان مرتبط تشکیل شد ، خسروپور تشکیل شورای سیاست گذاری را از اولویت های شهرستان دانست و گفت: این شورا با دستور استاندار محترم در دستور کار شهرستان قرار گرفته و با جدیت اهداف آن دنبال می شود. 🔹سرپرست فرمانداری بوکان اظهار داشت : امروز شهرستان بوکان دارای مشکلات اساسی در حوزه های مختلف بوده و تاخیر در حل این معضلات و مشکلات در آینده ای نزدیک شهرستان را با چالش های جدی تری مواجه خواهد کرد. 🔹وی در ادامه مهمترین مشکلات شهرستان را حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز، بیکاری، آسیب های اجتماعی، ترافیک، مشاغل مزاحم شهری و ... عنوان کرد و گفت : وظیفه این شوراست که با جدیت این مشکلات را دنبال کند چرا که بخشی از این مشکلات می تواند با استفاده از ظرفیت و توان خود شهرستان کاهش پیدا کند. 🔹خسروپور بخشی دیگر از مشکلات شهرستان را نداشتن هدف و برنامه متمرکز در حوزه های کاری ذکر کرد و گفت: باید با تلاش و همت جمعی و دوری از روزمرگی اداری و مدیریتی، مشکلات شهرستان احصا و برنامه هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند اجرا و در صورتی که افرادی مانع ایجاد کنند بازخواست شوند.وی در پایان اذعان داشت بوکان نیازمند توسعه گردشگری ،توسعه مجتمع های تجاری قابل دسترس برای مسافرین و بهره گیری از مرز با توجه به نزدیکی ،توسعه صنعت با توجه به پتاسیل عالی در این حوزه ،ساماندهی صنوف الاینده و حل معضل ترافیک،ساماندهی مناطق حاشیه نشین و توانمند سازی این مناطق ،توسعه بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی ،ایجاد بازارچه های محلی و ....بوده و باید در این حوزه ها پروژه های محرک توسعه تعریف و فارغ از جلسات اداری بر روی این پروژه متمرکز و برای توسعه شهرستان هدف گذاری و مطالبات مردم به این سمت هدایت شود و این موضوع با هدایت و پشتیبانی افکار عمومی قطعا برای توسعه شهرستان نتیجه بخش خواهد بود 🔹 شایان ذکر است بعد از بحث و تبادل نظر اعضا مقرر شد جلسه شورای سیاستگذاری و توسعه شهرستان بوکان بصورت مرتب برگزار و تا جلسه آتی پروژه های محرک توسعه شهرستان با توجه به مشکلات احصا شده در حوزه های مختلف توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان فرمانداری و ادارات مرتبط و صاحبنظران شناسائی و در جلسه شورا مطرح و بعد از تایید بصورت متمرکز دنبال شود.