🔵 برگزاری مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه

🔵 برگزاری مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه  گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان مراسم کلنگ زنی بازارچه  شهر سیمینه
🔵 برگزاری مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، بخشدار سیمینه، فرماندهی انتظامی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مردم شهر سیمینه در محل شهر سیمینه برگزار گردید.

🔵 برگزاری مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان مراسم کلنگ زنی بازارچه شهر سیمینه با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، بخشدار سیمینه، فرماندهی انتظامی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مردم شهر سیمینه در محل شهر سیمینه برگزار گردید. 🔶 شایان ذکر است برای احداث این بازارچه ۲ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده شده و برای ۴۰ نفر بصورت مستقل شغل ایجاد خواهد شد.