تبریک انتصاب فرماندار جدید؛ دیدارهای مسئولین شهرستان با سرپرست فرماندار شهرستان بوکان


🔴 امروز سه‌شنبه ١4 دی ماه ١4٠٠ ؛ در راستای تبریک انتصاب فرماندار جدید؛ دیدارهای مسئولین شهرستان با سرپرست فرماندار شهرستان بوکان صورت گرفت.

 

✅ @Farmandaribukan