‍ برگزاری ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان

‍  برگزاری ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان
سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان: ترویج کاشت محصولات کم آب بر و کشت محصولات جایگزین از جمله زعفران از اولویت های اساسی جهاد کشاورزی بوده و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان نیز با تمام توان در این راستا در تلاش خواهد بود‌.

‍  برگزاری ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور رئیس دادگستری، رئیس منابع آب و روسای ادارات مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری / روز شنبه ۱۸ آبانماه ۹۸

در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با تاکید بر مدیریت و استفاده صحیح از منابع آب شهرستان گفت: خوشبختانه روند نزولی سطح منابع آبهای زیرزمینی در سه دشت بوکان ،رحیم خان و حاجی آباد به علت بارشهای مناسب سال گذشته و اقدامات خوب مدیریت منابع متوقف شده و این موضوع امیدوار کننده است و تداوم این روند میتواند نگرانیهای جدی در حوزه منابع آبی را برطرف کند وی در ادامه افزود اولویت اصلی شورای حفاظت از منابع آب شهرستان باید ترویج و اطلاع رسانی از وضعیت موجود منابع آب در بین کشاورزان و صنعتگران باشد و حفاظت از این منابع حیاتی وظیفه همه دستگاههای شهرستان است.

خسروپور با اشاره به فرهنگ صحیح مصرف منابع آب در بین مردم خصوصاً کشاورزان منطقه افزود: ترویج کاشت محصولات کم آب بر و کشت محصولات جایگزین از جمله زعفران از اولویت های اساسی جهاد کشاورزی بوده و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان نیز با تمام توان در این راستا در تلاش خواهد بود‌.

در ادامه هر کدام از اعضا بر دستور کار جلسه مبنی بر حفاظت از منابع آبی و کشت های جایگزین به ارائه نکته نظرات خوددپرداختند.