پلمب یک واحد نان حجیم (کولیره‌پزی) بدلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

پلمب یک واحد نان حجیم (کولیره‌پزی) بدلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، روز دوشنبه (۹۹/۰۹/۲۴) توسط اکیپ پلمب یک واحد نان حجیم (کولیره‌پزی) بدلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پلمب گردید.

پلمب یک واحد نان حجیم (کولیره‌پزی) بدلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، روز دوشنبه (۹۹/۰۹/۲۴) توسط اکیپ پلمب یک واحد نان حجیم (کولیره‌پزی) بدلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پلمب گردید.

🔹 لازم به ذکر است اکیپ پلمب متشکل از بازرسان ادارات صمت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی در سطح شهر بوکان نسبت به بازدید و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اقدام خواهد کرد.

@Farmandaribukan1