بازدید کارشناسان فرمانداری از بازگشایی میدان دواب و نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

گزارش تصویری بازدید کارشناسان فرمانداری از بازگشایی میدان دواب و نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، شنبه بازار میدان دام بوکان برای دومین هفته متوالی منوط به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده تمامی حاضرین از ماسک و ممانعت از فعالیت غذاخوری‌ها، امروز شنبه، مورخ ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹ بازگشایی شد.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»