روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوکان خبر داد؛

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوکان خبر داد؛

قلع و قمع ۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز  
در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰، بدستور دادستانی محترم شهرستان بوکان در زمین‌های زراعی روستاهای یاسیکند و یکشوه با همکاری پاسگاه تکانتپه، نماینده دادستان، اداره راهداری، رئیس و همکاران امور اراضی مدیریت امروز صبح انجام شد.

🗓  ‌شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۸/۰۱)

#گزارش_تصویری
#فیلم

@Farmandaribukan | فرمانداری بوکان