بازدید از کارخانه های تولیدی شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگر

🔵 بازدید خسروپور سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همراهی اعضای شورای تامین و مسئولین ادارات مربوطه از کارخانه ماشین سازی بوکان( ماشین های پخت نان و شیرینی)، کارخانه آرد ماه منیر، شرکت سازه کشت بوکان( تولید کننده ادوات کشاورزی) و کارخانه لوله پلی اتیلن بوکان به مناسبت هفته کار و کارگر/ روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۸