🔵 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان

🔵 برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار مرکزی، فرماندهی انتظامی و اعضای مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید.

🔶 در این جلسه اولویت های سال ۹۸ از قبیل آزاد سازی بستر و حریم رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود، ترویج محصولات کم آب بر کشاورزی توسط جهاد کشاورزی، ترویج کشت گلخانه ای، انتقال ۳ میلیون متر مکعب آب تخصیصی سد شهید کاظمی به آبهای زیر زمینی جهت مصرف در حوزه صنعت در دستور کار قرار گرفت.