بازدید جمعی از بانوان شهرستان بوکان از کشتارگاه هانا مرغ بوکان

بازدید جمعی از بانوان شهرستان بوکان از کشتارگاه هانا مرغ بوکان
در راستای ترویج مصرف مرغ پرکنده و کشتار روز جمعی از بانوان شهرستان بوکان با حضور نماینده فرمانداری شهرستان بوکان، رئیس دامپزشکی و اصحاب رسانه از کشتارگاه هانا مرغ بوکان جهت آشنایی با روند کشتار مرغ روز بازدید کردند . / شنبه شب مورخ ۷ دیماه ۹۸

 در راستای ترویج مصرف مرغ پرکنده و کشتار روز جمعی از بانوان شهرستان بوکان با حضور نماینده فرمانداری شهرستان بوکان، رئیس دامپزشکی و اصحاب رسانه از کشتارگاه هانا مرغ بوکان جهت آشنایی با روند کشتار مرغ روز بازدید کردند . / شنبه شب مورخ ۷ دیماه ۹۸

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan