همه ماسک می زنیم

همه ماسک می زنیم
نحوه صحیح استفاده از ماسک

#همه_ماسک_می‌زنیم

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»