هفتم تیر‌ماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت

هفتم تیر‌ماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت
سردشت اولین شهر قربانی سلاح شیمیایی در جهان/یاد و خاطره شهدای این جنایت گرامی باد

🔸 هفتم تیر‌ماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت

▫️ سردشت اولین شهر قربانی سلاح شیمیایی در جهان

▫️یاد و خاطره شهدای این جنایت گرامی باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»