دولت از هم‌اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.

دولت از هم‌اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.
رئیس‌جمهور: با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک‌ساله ‎دولت دوازدهم و ‎مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت از هم‌اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.

🔸رئیس‌جمهور: با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک‌ساله ‎دولت دوازدهم و ‎مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت از هم‌اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»