رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور
#بوکان در وضعیت #قرمز کرونایی

📊 رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

🔴 #بوکان در وضعیت #قرمز کرونایی

به گزارش وزارت بهداشت اکنون مراکز تمامی استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند.

۲۵۷ شهرستان قرمز، ۱۲۹ شهرستان نارنجی، ۵۱ شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبی هستند.

آخرین تغییرات در رنگبندی کرونایی مناطق مختلف کشور را ببینید.

#وضعیت_کرونایی

@Farmandaribukan1