فراخوان مسابقه عکاسی

فراخوان مسابقه عکاسی
به مناسبت بزرگداشت هفته میراث فرهنگی مسابقه عکاسی از فرهنگ و مردم و جاذبه‌های تاریخی شهرستان بوکان و استان آذربایجان غربی

#فراخوان مسابقه عکاسی

به مناسبت بزرگداشت هفته میراث فرهنگی مسابقه عکاسی از فرهنگ و مردم و جاذبه‌های تاریخی شهرستان بوکان و استان آذربایجان غربی

🗓 مهلت دریافت آثار ۳ خردادماه
📣 اختتامیه و اعلام نتایج فراخوان عکس ۳ مردادماە

@Farmandaribukan1