درخانه بمانیم

درخانه بمانیم
«ماندن در خانه»، اساسی ترین راه برای مقابله با کرونا است

« #در_خانه_بمانیم »

یکی از مشکلات اصلی در مسیر مقابله با کرونا عدم توجه به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکان و متخصصان است.

«ماندن در خانه»، اساسی ترین راه برای مقابله با کرونا است که باعث قطع زنجیره انتقال این بیماری می‌شود. مردم باید در شهرهای خود و در خانه‌هایشان بمانند و رفت و آمدها را به حداقل برسانند.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»