اعطای اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به منتخب مردم فهیم بوکان «حاج انور حبیب‌زاده»

اعطای اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به منتخب مردم فهیم بوکان «حاج انور حبیب‌زاده»
اعطای اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به منتخب مردم فهیم بوکان «حاج انور حبیب‌زاده»

اعطای اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به منتخب مردم فهیم بوکان «حاج انور حبیب‌زاده»

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، اعتبارنامه نمایندگی مجلس شورای اسلامی به جناب آقای «حاج انور حبیب‌زاده بوکانی» منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان بوکان با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری و دادستان شهرستان بوکان (به نمایندگی از اعضای هیات اجرایی)، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان بوکان و رئیس شورای اسلامی شهر بوکان پس از تایید نتیجه انتخابات توسط هیات اجرایی، هیات نظارت و شورای نگهبان، روز چهارشنبه، مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل فرمانداری بوکان اعطا شد.

شایان ذکر است در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از مجموع ۵۲ هزار و ۷۰۰ رای اخذ شده صحیح، «انور حبیب‌زاده بوکانی» با ۲۶ هزار و ۹۶۵ رای به عنوان منتخب مردم این شهرستان انتخاب شد.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»