بازرسی های مستمر از جایگاه های سوخت

بازرسی های مستمر از جایگاه های سوخت
برابر اطلاعیه‌های ابلاغ شده به جایگاه‌های سوخت، ضروری است فرآیند سوخت‌گیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاه‌ها توسط اپراتورها انجام پذیرد و دستکش یکبار مصرف جهت استفاده عموم در دسترس قرار گرفته و تاکید می‌شود فرآیند سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود.

🔸در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، گشت تلفیقی متشکل از کارشناسان فرمانداری، شرکت نفت، مرکز بهداشت و میراث فرهنگی از جایگاه‌های عرضه سوخت شهرستان بوکان بازرسی‌های مستمر انجام می‌دهند.

🔸شایان ذکر است برابر اطلاعیه‌های ابلاغ شده به جایگاه‌های سوخت، ضروری است فرآیند سوخت‌گیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاه‌ها توسط اپراتورها انجام پذیرد و دستکش یکبار مصرف جهت استفاده عموم در دسترس قرار گرفته و تاکید می‌شود فرآیند سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود.
همچنین نازل ها، صفحه کلیدها، سرویس‌های بهداشتی و... بایستی به طور مستمر با مواد ضدعفونی مناسب نظافت شود.

 

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»